Dostava samo 4,99 € - besplatno od 75,00 €

Imaš li pitanje? [telefon]

                Pon-Pet: 8-17 h

Kako kupovati

OPĆI UVJETI
Pravila o privatnosti
OPĆI UVJETI
Opći uvjeti

Opći uvjeti

Vrijedi od 1. travnja 2023

1, OU Općih uvjeta

1. Za sve isporuke Hanf s.r.o. ICO:55256694, DIC:2121912155, IC DPH: SK2121912155, Hlavná 22, 943 01 Sturovo, Slovensko ovi Opći uvjeti i odredbe odnose se na potrošače.

2. Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba starija od 18 godina koja sklopi pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njegovoj gospodarskoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.

3.  Općih uvjeta i odredbi (OU) ne odnosi se na instituciju za platni promet i dobavljača koji obrađuju plaćanja.

2, izvođač radova

1. Kupoprodajni ugovor sklopljen je s Hanf s.r.o. Konoplja s.r.o. ICO:55256694, DIC:2121912155, IC DPH: SK2121912155, Hlavná 22, 943 01 Sturovo, Slovensko. Generalni direktor: Zsolt Szentmiklóssy Tel: +36209472179 E-pošta: office@cbdvasarlas.eu http://cbdvasarlas.eu

2. Opće uvjete možete dobiti kod Hanf s.r.o. može se mijenjati u bilo kojem trenutku i uvijek primjenjivati ​​u trenutnoj verziji u trenutku narudžbe kupca. 3. Slanjem narudžbe kupac se izričito slaže s ovim uvjetima.

4. Jezik ugovora: njemački

3, sklapanje ugovora

1. Kupac može dostaviti ponudu putem obrasca za online narudžbu integriranog u internetsku trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz elektronički proces naručivanja, kupac daje pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu koja se nalazi u košarici klikom na gumb kojim se završava proces naručivanja. I na isti način potvrđuje da ima najmanje 18 godina.

2. Predstavljanje proizvoda u online trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već samo poziv na narudžbu.Spektnu ponudu robe možete pronaći na našim stranicama s artiklima. Bitne značajke proizvoda možete pronaći u opisu artikla.

3. Klikom na gumb [dodaj u košaricu/naruči uz naknadu] postavljate obvezujuću narudžbu za robu navedenu na stranici narudžbe. Prihvaćanje ponude kupca od strane Hanf s.r.o. odvija se slanjem potvrde narudžbe e-poštom ili stvarnom isporukom naručene robe (“podrazumijevano prihvaćanje ugovora kroz stvarno ispunjenje”). Konoplja s.r.o. ima pravo odbiti nalog bez navođenja razloga. Ukoliko narudžba uključuje više artikala, ugovor se sklapa samo za one artikle koji su izričito navedeni u potvrdi narudžbe ili koji su stvarno isporučeni.

4. Sklapanje ugovora na www.cbdvasarlas.eu regulirano je Zakonom o poslovima na daljinu (FAGG)

5. Tekst ugovora (ili narudžbe) šalje se Hanf s.r.o. nije pohranjen i više mu se (tehnički) ne može pristupiti i prikazati nakon završenog postupka naručivanja.

4, Pravo na povlačenje

1. Ako ste potrošač (tj. fizička osoba koja predaje narudžbu u svrhu koja se ne može pripisati vašoj komercijalnoj ili neovisnoj profesionalnoj djelatnosti), imate pravo na odustanak u skladu sa zakonskim odredbama.

2. Ako vi kao potrošač iskoristite svoje pravo na povlačenje u skladu s odjeljkom, morat ćete snositi redovne troškove povratne dostave.

3. Inače, na pravo odustajanja primjenjuju se dolje detaljno navedeni propisi.

3.1 Posljedice opoziva Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo) koji će biti vraćeni odmah i u najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što je ranije. 3.2 Morate isporučiti robu nama ili (ovdje, gdje je primjenjivo, ime i adresa osobe koju ste ovlastili da primi robu) odmah i u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o vašeg otkazivanja ove ugovorne osobe) vratiti ili predati. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

3.3 Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti uzrokovan rukovanjem koje nije potrebno za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

Povratna adresa: Kako biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas kontaktirati Tvrtka:

Fullpost s.r.o Fulfillment center,

Slovačka,

943 01 Štúrovo,

Svätého Štefana 10.

E-pošta: info@cbdvasarlas.eu

Telefon: +36209472179

5, Cijene i troškovi dostave

1. Cijene navedene na stranicama proizvoda uključuju zakonski PDV i ostale komponente cijene.

2. Cijene se temelje na troškovima u trenutku kada je cijena prvi put navedena. Ako se troškovi promijene do trenutka kada kupac izvrši narudžbu, Hanf s.r.o. ima pravo prilagoditi cijene u skladu s tim. Dotične obvezujuće cijene prikazane su na web stranici tvrtke https://cbdvasarlas.eu/. U prodajne cijene nije uključena dostava i troškovi dostave. Kupac je odgovoran za sve troškove dostave. Važeći troškovi dostave mogu se pronaći na web stranici tvrtke

https://www.cbdvasarlas.eu/de/shop_contact.php?tab=shipping

Narudžbom se kupac izričito slaže s uvjetima dostave.

6, Dostava

1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, dostava će se izvršiti na adresu dostave koju navede potrošač. Ovisno o zemlji, isporuku obavljaju različiti pružatelji usluga dostave. Kupac je odgovoran za sve carinske i druge javne naknade. Ukoliko dostava do kupca nije moguća jer se kupac ne nalazi na adresi dostave koju je naveo, iako je vrijeme dostave najavljeno kupcu uz razumnu obavijest ili adresa nije točno navedena, kupac snosi troškove neuspjelu isporuku. Dostava se vrši iz skladišta koje je ujedno i mjesto isporuke.

2. Rok isporuke je od 1 do 3 dana. Naznačit ćemo sva druga vremena isporuke na stranici košarice. Hanf s.r.o. je odgovoran za kašnjenja u isporuci i izvedbi zbog više sile. ne biti zastupljen. Događaji više sile daju nam pravo odgoditi isporuku za vrijeme trajanja smetnje i razumno vrijeme početka ili odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično zbog dijela koji još nije ispunjen. Štrajkovi, prirodne katastrofe, rat, blokade, zabrane izvoza i uvoza i druge državne intervencije ekvivalentne su višoj sili, bez obzira na to događaju li se u Hanf s.r.o. ili kod dobavljača Hanf s.r.o. Unesi. Moramo odmah obavijestiti kupca o pojavi više sile koja će spriječiti nadolazeću isporuku. Isporuke se vrše samo u one zemlje u kojima se naručeni proizvodi mogu legalno prodavati. Imajte na umu da se pojedinačni proizvodi stoga mogu isporučiti samo u pojedinačne zemlje.

7, Plaćanje

1. Kupac može odabrati i alternativni oblik plaćanja (pouzećem, kreditnom karticom, bankovnom doznakom i putem pružatelja usluga plaćanja). Metode plaćanja koje nude vanjski pružatelji usluga plaćanja mogu podlijegati njihovim općim uvjetima i pravilima o privatnosti. Ako odaberete pružatelja usluga plaćanja, korisnik će biti preusmjeren na web mjesto odabranog pružatelja usluga plaćanja gdje vrši plaćanje. Odbici za popust zahtijevaju poseban pisani ugovor. U slučaju zakašnjelog plaćanja, čak i kod djelomičnih plaćanja, svi ugovori o popustu također postaju nevažeći. Uplate od strane kupca smatraju se izvršenima tek kada su zaprimljene na račun tvrtke.

2. Odaberete li avansni način plaćanja, u potvrdi narudžbe ćemo vam dati naše bankovne podatke i isporučiti robu nakon primitka uplate.

3. Konoplja s.r.o. zadržava pravo vlasništva nad svom robom dok se kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti, uključujući dodatne naknade i sve kamate za zakašnjelo plaćanje. Tvrdnja o zadržavanju vlasništva predstavlja povlačenje iz ugovora samo ako je to izričito navedeno. Prilikom preuzimanja robe Hanf s.r.o. ima pravo naplatiti sve nastale troškove prijevoza i rukovanja.

4. U nekim zemljama može doći do tečajnih razlika kada se plaćanje vrši u drugoj valuti. Sve primjenjive carinske tarife mora platiti kupac. Kupoprodajna cijena dospijeva odmah po predaji narudžbe.

8, Zadržavanje prava vlasništva

1. Roba ostaje u našem (Hanf s.r.o.) vlasništvu do pune uplate.

9, Jamstvo

1. Jamstvo potrošačima Hanf s.r.o. jamči da kupljeni artikl nema nedostataka prilikom isporuke. Ako su nedostaci samo manji, kupac nema pravo odustati od ugovora. Svaki proizvod koji se prodaje u webshopu u skladu je s važećim zakonskim propisima i poslovnom praksom proizvođača te je popraćen odgovarajućim jamstvom. Ovo su originalna pakiranja iz provjerenih izvora s odobrenjem proizvođača.

10, Rješavanje sporova

1. Zakon Republike Slovačke primjenjuje se na sve pravne odnose između stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretnina. Za potrošače se ovaj izbor zakona primjenjuje samo u mjeri u kojoj odobrena zaštita nije povučena obveznim odredbama zakona zemlje u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

2. Alternativno: Europska komisija stvorila je internetsku platformu za online rješavanje sporova. Platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova vezanih uz ugovorne obveze proizašle iz ugovora o kupoprodaji putem interneta. Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici:

Online rješavanje sporova | Europska komisija (europa.eu)

Nismo niti voljni niti obvezni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražom potrošača.

11, Odricanje od odgovornosti

1. Odricanje od odgovornosti i opće informacije o medicinskim temama Sadržaj predstavljen na našoj web stranici služi isključivo za neutralne informacije i opću obuku. Oni ne predstavljaju preporuku ili promidžbu opisanih ili spomenutih dijagnostičkih metoda, tretmana ili proizvoda. Tekstovi ne predstavljaju nikakvu tvrdnju

2. Ne može se jamčiti potpunost niti aktualnost, točnost i uravnoteženost prikazanih informacija. Navedeni tekstovi i opisi proizvoda ni na koji način ne zamjenjuju stručne savjete liječnika ili ljekarnika te se ne smiju koristiti kao temelj za samostalnu dijagnostiku i početak, promjenu ili prekid liječenja bolesti. Ako imate bilo kakvih zdravstvenih pitanja ili tegoba, uvijek se obratite svom liječniku kojem vjerujete!

3. Pružene informacije i ponuđeni proizvodi nemaju namjeru da budu zamjena za bilo koje propisane lijekove i nisu prikladni za dijagnosticiranje, liječenje, liječenje ili prevenciju bilo koje bolesti.

4. Mi i naši autori ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti ili štetu nastalu korištenjem informacija i/ili proizvoda predstavljenih na ovoj web stranici.

5. Nemojte koristiti naše proizvode od konoplje (CBD/HHC) ako ste trudni ili dojite ili ako ste mlađi od 18 godina.

6. Proizvodi od CBD/HHC konoplje koje nudimo su proizvodi od industrijske konoplje iz certificiranih sorti industrijske konoplje u EU koje su navedene u Zajedničkom katalogu sorti poljoprivrednih biljnih vrsta u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 2002/53/EZ od 13. Cannabidiol / HexaHydroCannabinol (CBD/HHC) je prirodna komponenta biljke konoplje. Biljka kanabis koristi se diljem svijeta tisućama godina. Međutim, još uvijek postoji premalo kliničkih studija na ljudima koje bi dokazale bilo kakve medicinske učinke kanabisa.

7. Nismo ovlašteni davati informacije o zdravstvenim aspektima proizvoda. Prema zakonskim propisima, zabranjeno nam je bilo kakvo obećanje ozdravljenja.

8. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za pravnu situaciju u vezi s CBD / HHC u vašoj zemlji. Ako kupujete u internetskoj trgovini cbdvasarlas.eu, odgovorni ste za pravnu situaciju u vezi s proizvodima naručenim u svojoj zemlji. Molimo vas da se informirate prije naručivanja iz CBD/HHC internetske trgovine.

9. Ovi opći uvjeti ostaju obvezujući u ostalim dijelovima čak i ako su pojedine točke pravno neučinkovite.

Pravila o privatnosti
Zaštita podataka

Posebno nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. Vaše podatke stoga obrađujemo isključivo na temelju zakonskih odredbi (GDPR). U ovim informacijama o zaštiti podataka informiramo vas o najvažnijim aspektima obrade podataka na našoj web stranici.

Pohrana podataka

Napominjemo da u svrhu pojednostavljenja procesa kupnje i kasnije obrade ugovora kod nas pohranjujemo sljedeće podatke: ime, adresu, kontakt podatke. Podaci koje navedete nužni su za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera. Bez ovih podataka ne možemo s vama sklopiti ugovor. Podaci se neće prenositi trećim stranama, s iznimkom prijenosa potrebnih podataka obradivim bankovnim institucijama/pružateljima usluga plaćanja u svrhu terećenja kupoprodajne cijene, skladištu za isporuku/prijevoznoj tvrtki/brodskoj tvrtki koju mi ​​naručimo isporučiti robu i našem poreznom savjetniku ispuniti svoje porezne obveze Obveze. U slučaju sklapanja ugovora svi podaci iz ugovornog odnosa čuvaju se do isteka roka čuvanja poreza. Naziv podataka, adresa, kupljena roba i datum kupnje također će biti pohranjeni do isteka odgovornosti za proizvod. Obrada podataka provodi se na temelju zakonskih odredbi članka 96. stavka 3. TKG i članka 6. stavka 1. točke a (pristanak) i/ili točke b (potrebno za ispunjenje ugovora) GDPR-a.

Kontaktirajte nas

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, podatke koje nam dostavite pohranit ćemo kako bismo obradili vaš zahtjev i u slučaju naknadnih pitanja. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Kolačići

Naša web stranica koristi takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaš uređaj pomoću preglednika. Ne čine nikakvu štetu. Koristimo kolačiće kako bismo našu ponudu učinili prilagođenom korisniku. Neki kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju dok ih ne izbrišete. Omogućuju nam da prepoznamo vaš preglednik sljedeći put kada posjetite. Ako to ne želite, možete postaviti svoj preglednik tako da vas obavještava o postavkama kolačića i to dopuštate samo u pojedinačnim slučajevima. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost naše web stranice može biti ograničena.

Web analiza

Ako ste dali svoj pristanak, Google Analytics, usluga web analize koju pruža Google Inc. ("Google"), koristit će se na ovoj web stranici. Korištenje uključuje način rada “Universal Analytics”. To omogućuje dodjeljivanje podataka, sesija i interakcija na više uređaja pseudonimnom korisničkom ID-u i na taj način analiziranje aktivnosti korisnika na svim uređajima. Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i koje omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Podaci koje generira kolačić o vašem korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na ovoj web stranici, Google će vašu IP adresu prethodno skratiti unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa će se prenijeti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. Željeli bismo istaknuti da je Google Analytics proširen kako bi uključio IP anonimizaciju na ovoj web stranici kako bi se osiguralo anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analyticsa ne kombinira se s drugim Google podacima. Dodatne informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka možete pronaći na https://www.google.com/analytics/terms/de.html ili na https://policies.google.com/?hl=de. Svrhe obrade U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu vašeg korištenja web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na web stranici i za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. Pravna osnova Pravna osnova za korištenje Google Analyticsa je vaš pristanak u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. slovom a GDPR-a.

Primatelji / kategorije primatelja Primatelj prikupljenih podataka je Google. Transfer u treće zemlje Osobni podaci bit će prebačeni u SAD u okviru EU-US Privacy Shielda na temelju odluke o primjerenosti Europske komisije. Certifikatu možete pristupiti na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Trajanje pohrane podataka Podaci koje šaljemo i povezani su s kolačićima, identifikatorima korisnika (npr. ID korisnika) ili ID-ovima za oglašavanje automatski se brišu nakon 15 mjeseci. Brisanje podataka kojima je istekao rok čuvanja događa se automatski jednom mjesečno. Prava pogođenih Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom sprječavanjem pohranjivanja kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera preglednika; Međutim, želimo istaknuti da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom opsegu. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje te podatke pomoću dodatka pregledniku na https:/ /tools.google. com/dlpage/gaoptout?hl=de preuzmite i instalirajte. Opt-out kolačići sprječavaju prikupljanje vaših podataka u budućnosti kada posjetite ovu web stranicu. Kako biste spriječili Universal Analytics da prikuplja podatke na različitim uređajima, morate se isključiti na svim korištenim sustavima. Ako kliknete ovdje, postavit će se kolačić za isključivanje: Deaktiviraj Google Analytics

Newsletter

Imate mogućnost pretplate na naš newsletter putem naše web stranice. Za ovo nam je potrebna vaša adresa e-pošte i vaša izjava da pristajete na primanje biltena. Pretplatu na newsletter možete otkazati u bilo kojem trenutku. Pošaljite svoje otkazivanje na sljedeću adresu e-pošte: office@cbdvasarlas.eu. Tada ćemo odmah izbrisati vaše podatke u vezi sa slanjem newslettera.

Vaša prava

U načelu imate pravo na informacije, ispravak, brisanje, ograničenje, prenosivost podataka, opoziv i prigovor. Ako smatrate da se obradom Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su Vam na bilo koji drugi način povrijeđena prava na zaštitu podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu. U Slovačkoj je to tijelo za zaštitu podataka.

Možete nas kontaktirati koristeći sljedeće kontakt podatke:

Hanf s.r.o.

Hlavna 22

943 01 Šturovo

Slovačka

info@cbdvasarlas.eu

Telefon: 0036 20 9472179